ธงคำตอบ พนักงานคดีปกครอง

ธงคำตอบ พนักงานคดีปกครอง

พลาดไม่ได้ถ้าอยากสอบผ่าน แนวธงคำตอบ พนักงานคดีปกครอง ช่วยให้เราเตรียมตัวในการสอบได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยที่สุดจะได้รู้ว่าข้อสอบมีหน้าตาเป็นอย่างไร

ยิ่งเป็นข้อสอบอัตนัย (ข้อเขียน) การเตรียมสอบยิ่งต้องมีความพร้อมมาก โดยเฉพาะการฝึกเขียนตามแนวข้อสอบเก่า นั่นเอง

อ่านก่อนโหลด

  • แนวธงคำตอบ พนักงานคดีปกครอง สามารถเข้าไปโหลดในเว็ปไซต์ศาลปกครองได้โดยตรง (พี่ก็โหลดมาเช่นกัน เอามาแบ่งปันต่อ)
  • แนวธงคำตอบ เป็นเล่มรวม มีจำหน่ายที่สำนักงานศาลปกครอง (ส่วนกลาง) 

เทคนิคอ่านแนวธงคำตอบ พนักงานคดีปกครอง

  • อันดับที่ 1 ควรจับประเด็นของคำถามให้ได้ก่อน ว่าคำถามแต่ละข้อต้องการวัดความรู้ความสามารถของเราในเรื่องใดบ้าง
  • อันดับที่ 2 ควรฝึกเขียนคำตอบแล้ว ค่อยดูธงคำตอบ
  • อับดับที่ 3 ควรฝึกเขียนคำตอบให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
  • อันดับที่ 4 วิเคราะห์สถิติ ข้อสอบ ที่มักออกข้อสอบบ่อย

ข้อสังเกต

  • แนวธงคำตอบ ตัวบทกฎหมายอาจมีการแก้ไข ยกเลิก ในภายหลัง ดังนั้นควรอับเดทกฎหมายเมื่อนำมาอ่าน
  • แนวธงคำตอบ เป็นเพียงแนวทางคำตอบ ควรฝึกเขียนให้มีรายละเอียด ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง พร้อมยกตัวอย่าง(ถ้ามี)ให้มากกว่า