ตำแหน่ง

พนักงานคดีปกครอง

ตำแหน่งนี้ได้รับความนิยมจากนักกฎหมายเช่นกัน เนื่องจากค่าตอบแทนเยอะ และต่อยอดสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ที่หลากหลาย

วันเปิดรับสมัคร

ยังไม่เปิดรับสมัคร

ค่าตอบแทน

เงินเดือน : 15,000 บาท

ค่าตอบแทน : 6,000 บาท

เงินส่งเสริม : 7,000 บาท

เงื่อนไข

  • ผ่านภาค ก กพ.
  • จบ ป.ตรี นิติศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอกสารสมัครสอบ
เอกสารติวฟรี ติวแบบฟรี ติวจริงจัง