หลักการของ กฎหมาย

กฎหมาย

สังคม บ้านเมือง รัฐ จะสงบสุขได้ อย่างน้อยก็ต้องมีกฎหมาย ใช้บังคับให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยในสังคมนั้น บทความนี้จะพามาทำความรู้จักกับ กฎหมาย 

หากท่านอ่านในฐานะพลเมืองผู้อยู่ใต้กฎหมาย จะทำให้ท่านได้ตระหนักว่า ชีวิต เรามีความปลอดภัย สงบ ส่วนนึงก็มาจาก กฎหมาย นั่นเอง

หากท่านอ่านในฐานะผู้สอบเข้ารับราชการ สิ่งที่ท่านจะได้ไปคือ พื้นฐาน หลักการของกฎหมาย ซึ่งจะนำไปต่อยอดในการอ่านกฎหมายทุกฉบับ นั่นเอง

หากท่านอ่านในฐานะข้าราชการ สิ่งที่ท่านจะได้ไป คือ ท่านจะเห็นอำนาจหน้าที่ของท่าน เป็นกลไลทางกฎหมาย ที่รัฐ ใช้ในการบริหารบ้านเมืองให้สงบ ท่านเป็นตัวแทนในการทำให้กฎหมายเกิดผลบังคับในทางรูปธรรม นั่นเอง

หรืออย่างน้อย ท่านก็จะตอบคำถามได้ว่า กฎหมาย มีความหมายว่าอย่างไร มีอะไรบ้าง

เนื้อหาที่จะได้รับ

 • กฎหมาย คือ
 • กฎหมาย หมายถึง
 • ความสำคัญของกฎหมาย
 • ที่มาของกฎหมาย
 • ระบบกฎหมาย
 • กฎหมาย มี กี่ ประเภท
 • ลำดับชั้นของกฎหมาย
 • สรุป

กฎหมาย คือ

กฎหมาย คือ อำนาจมหาชนของรัฐ ที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร จัดระเบียบสังคมให้เกิดความสงบ

กฎหมาย หมายถึง

กฎหมาย หมายถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีสภาพบังคับเป็นกิจจะลักษณะ

ความสำคัญของกฎหมาย

ได้เกริ่นมาก่อนแล้วถึงความสำคัญของกฎหมาย ให้มองเห็นภาพกันอีกครั้ง

 • สี่แยก ที่ไม่มีไฟจราจร ข้ามถนนลำบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงไหม
 • การก่อสร้างอาคาร ถ้าไม่มีกฎหมายควบคุม ทุกคนก็จะสร้างตามใจฉัน เพื่อนบ้านคงเดือดร้อนจริงไหม
 • ถ้าไม่มีกฎหมาย ลักทรัพย์ บ้านเรือนคงถูกขโมยงัดบ้านทุกวัน โดยไม่สามารถเอาผิดได้ จริงไหม

ที่มาของกฎหมาย

หากจะพูดถึง ที่มาของกฎหมาย หรือบ่อเกิดของกฎหมาย มีดังนี้

 • จารีตประเพณี
 • หลักกฎหมายทั่วไป
 • จากคำพิพากษาของศาล
 • กฎหมายเทคนิค

ระบบกฎหมาย

 • CIVIL LAW
 • COMMON LAW

กฎหมายมีกี่ประเภท

 • กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายเอกชน

ลำดับชั้นของกฎหมาย

 • รัฐธรรมนูญ
 • พระราชบัญญัติ,พระราชบัญญัติประกอบ
 • พระราชกำหนด
 • พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบังคับต่างๆ

สรุป

กฎหมายเป็นเหมือนตัวตนของสังคม และเป็นกระจกที่สะท้อนสังคม กล่าวคือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาก็มาจากสังคมนั้นๆนั่นเอง รวมทั้งกฎหมายมาจากปัญหาของสังคม นั่นเอง