รวมบทความเตรียมสอบงานราชการ

สอบพนักงานคดีปกครอง

ในการติวสอบ หรือการเตรียมตัวสอบพนักงานคดีปกครอง สิ่งที่แตกต่างจากตำแหน่งอื่นๆ คือ ความเข้าใจในทฤษฎี หรือหลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง

บทความนี้ เป็นหมือนคอร์ส บทเรียน หรือการติวเพื่อเตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง ที่แบ่งปันมาจากประสบการณ์สอบโดยตรง

หากน้องๆสนใจก็สามารถศึกษาเป็นแนวทางได้ ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลย กับ 8 ขั้นตอน พิชิตสอบพนักงานคดีปกครอง

 1. เป็นงานที่ใช่สำหรับเราไหม
 2. รู้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
 3. วิเคราะห์ข้อสอบเก่า
 4. วางแผนอ่านหนังสือ /หาที่ติว
 5. เนื้อหาสำคัญที่แนะนำให้อ่าน
 6. เทคนิคท่องจำกฎหมาย
 7. ฝึกทำข้อสอบ
 8. เตรียมสอบสัมภาษณ์(หากสอบข้อเขียนผ่าน)
 9. สรุป

ขั้นที่ 1 : เป็นงานที่ใช่สำหรับเราไหม?

ก่อนอื่นแนะนำทำความรู้จักกับ พนักงานคดีปกครอง เสียก่อน ทำไมสนามสอบถึงมีการแข่งขันสูงพอสมควร

หากอ่านบทความแล้ว คงพอจะมองเห็นภาพรวมทุกๆมิติมากขึ้น คราวนี้น้องๆลองมาตอบคำถามตัวเองสิว่า งานตำแหน่งนี้เหมาะกับเราไหม คุณสมบัติมีอะไรบ้าง เราสอบได้ไหม

เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องผ่านให้ได้ก่อน หากแค่อยากลองสอบ จะส่งผลต่อการอ่านหนังสือ ไม่เต็มที่ และจะเสียเวลาอย่างมาก เหมือนกับว่า ขั้นตอนนี้คือการเลือกตัดสินใจ และตั้งเป้าหมาย

รู้หรือไม่?

พนักงานคดีปกครอง มีหน้าที่ช่วยตุลาการศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดี จึงเป็นตำแหน่งที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายปกครองมากพอสมควร

ขั้นที่ 2 : รู้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ

สอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)

 1. หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง
 2. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 3. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 5. ความรู้ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ

สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 1. ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
 2. การพิมพ์นิ้วมือและตรวจประวัติอาชญากรรม
 3. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

เกณฑ์ตัดสิน

 • สอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ถือว่า ผ่าน
 • สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ถือว่า ผ่าน

รู้หรือไม่?

ข้อสอบพนักงานคดีปกครอง เป็นข้อสอบแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

ดังนั้น หากฝึกฝนในการเขียนตอบก็ยิ่งได้เปรียบคนอื่นๆ

ขั้นที่ 3 : วิเคราะห์ข้อสอบเก่า

ให้น้องๆ ลองตอบคำถามแบบปากเปล่าดู ตอบเล่นๆไปก่อนเหมือนกับทดสอบก่อนเรียน

 1. หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง
  • กฎหมายมหาชน คืออะไร มีหลักการอะไรบ้าง
  • กฎหมายปกครอง คืออะไร มีหลักการอย่างไร
  • หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง คืออะไร
  • หลักนิติรัฐ คืออะไร
  • หลักการแบ่งแยกอำนาจคืออะไร
  • หลักการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ สำคัญอย่างไร
 2. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  • คดีปกครอง มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
  • เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองมีอะไรบ้าง
  • การพิจารณาคดี ระบบไต่สวน ดีอย่างไร
  • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครอง มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
  • ตุลาการผู้แถลงคดี ทำหน้าที่อะไรในศาลปกครอง
 3. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 4. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ขั้นที่ 4 : วางแผนอ่านหนังสือ /หาที่ติว

ขั้นตอนนี้ จะเชื่อมโยงมาจากขั้นตอนแรก คือ หากเราตั้งเป้าหมายชัดเจน ที่จะสอบ เราก็จะวางแผน และเตรียมตัวสอบ แบบตั้งใจ

จากประสบการณ์ของพี่ เคยสอบ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ลองสอบตามเพื่อน

ยังไม่รู้ว่า พนักงานคดีปกครอง คือใคร เงินเดือนเท่าไหร่ ต่อยอดงานได้ยังไงบ้าง

เพื่อนบอกว่าลองสอบดูสิ ก็สมัครลองสอบ ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย หนังสือก็่อ่านแบบสักแต่อ่าน

ที่ได้ประสบการณ์จากการสอบครั้งแรกคือ เราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้เสียเวลา เกือบ 4 ปี

ครั้งที่ 2 ตั้งใจสอบ เอาจริง

ครั้งนี้อ่านหนังสือ แบบจริงจัง จัดตารางในแต่ละวัน และมีวินัยกับตัวเองมากๆ

และไปหาที่ติว และไปสอบ จึงผ่านได้บรรจุนั่นเอง

สิ่งที่ได้จากการสอบครั้งนี้ คือ 

 • การติวช่วยย่นเวลาได้เยอะ เพราะทำงานไป เตรียมสอบไปด้วย
 • การฝึกเขียนตอบ ช่วยให้ได้คะแนนที่ดีขึ้น เพราะการสอบ พนักงานคดีปกครอง ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย (เขียนตอบ)

ขั้นที่ 5 : เนื้อหาสำคัญที่แนะนำ

สำหรับน้องๆที่สนใจ พี่ได้รวบรวมเนื้อหาให้อ่านเพื่อติวสอบไว้ให้แล้ว ไล่อ่านตามลำดับดังนี้

 1. บทความ : 11 ขั้นตอนวางแผนรับราชการ
 2. บทความ : 4 กลยุทธ์ อ่านทันสอบภายใน 1 เดือน
 3. บทความ : 8 TIP สอบติดราชการ
 4. บทความ : รัฐ(state)
 5. บทความ : หลักการของ กฎหมาย
 6. บทความ : หลักกฎหมายมหาชน
 7. บทความ : หลักการของ รัฐธรรมนูญ
 8. บทความ : หลักกฎหมายปกครอง
 9. บทความ : กฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง
 10. บทความ : กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 11. บทความ : กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 12. บทความ : เทคนิคการเขียนและแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ขั้นที่ 6 : เทคนิคท่องจำกฎหมาย

สำหรับตัวพี่เอง เมื่อทราบแล้วว่า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

ขั้นที่ 7 : เทคนิคฝึกทำข้อสอบ

สำหรับตัวพี่เอง เมื่อทราบแล้วว่า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

ขั้นที่ 8 : เคล็ดลับสอบสัมภาษณ์(กรณีผ่านข้อเขียน)

สำหรับตัวพี่เอง เมื่อทราบแล้วว่า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

สรุป

สำหรับตัวพี่เอง เมื่อทราบแล้วว่า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง