คอร์สปูพื้นฐานกฎหมายมหาชน ปกครอง

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการปรับพื้นฐานหลักกฎหมายมหาชน ปกครอง

เพื่อเตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง ศาลปกครอง

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ติวได้ทันที ทบทวนได้

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

1,600 ฿


ปกติ 1,900 ฿

เพิ่มเพื่อน

อ่านรายละเอียด
คอร์สเจาะประเด็นข้อสอบ พ.ค.ป.

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการ เจาะ จับ จำ ประเด็น แนวข้อสอบกฎหมาย

เพื่อเตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง ศาลปกครอง

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ติวได้ทันที ทบทวนได้

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

5,000 ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

เพิ่มเพื่อน

อ่านรายละเอียด
คอร์สติว เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย อัตนัย

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการ เทคนิคการเขียนข้อสอบอัตนัย กฎหมาย

เพื่อเตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง ศาลปกครอง

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ติวได้ทันที ทบทวนได้

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

1,700 ฿


ปกติ 2,400 ฿

เพิ่มเพื่อน

อ่านรายละเอียด
คอร์สเทคนิคสอบสัมภาษณ์

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และการนำเสนอ

เพื่อเตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง ศาลปกครอง

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ต้องสอบผ่านข้อเขียน

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

1,000 ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

เพิ่มเพื่อน

อ่านรายละเอียด
คอร์ส เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการ เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เขียน-แปล 

เพื่อเตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง ศาลปกครอง

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ต้องสอบผ่านข้อเขียน

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

1,700 ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

เพิ่มเพื่อน

อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการ ติวแบบครอบคลุม เนื้อหา และทักษะ ทุกด้าน

เพื่อเตรียมสอบพนักงานคดีปกครอง ศาลปกครอง

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ต้องสอบผ่านข้อเขียน

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

9,900 ฿


ปกติ 11,000 ฿

เพิ่มเพื่อน

อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการสร้างความมั่นใจ  สอบกพ. ภาค ก ส่วนกฎหมาย

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ติวได้ทันที ทบทวนได้

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

1,460 ฿


ปกติ 1,900 ฿

เร้วๆนี้ อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ติวสอบกพ. ภาค ก ท้องถิ่นส่วนกฎหมาย

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ติวได้ทันที ทบทวนได้

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

x,xxx ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

เร้วๆนี้ อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ติวสอบ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองทั่วไป

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ติวได้ทันที ทบทวนได้

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

x,xxx ฿


ปกติ 2,400 ฿

เร็วๆนี้ อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ติวสอบ เลขานุการองค์คณะ ศาลปกครอง

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ต้องสอบผ่านข้อเขียน

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

x,xxx ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

สมัครติว อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ติวสอบเข้า เรียนต่อ ระดับชั้น ป.ตรี นิติศาสตร์

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ต้องสอบผ่านข้อเขียน

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

x,xxx ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

สมัครติว อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ผู้ต้องการ ติวสอบ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ 

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ต้องสอบผ่านข้อเขียน

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

x,xxx ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

สมัครติว อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ติวกฎหมาย สำหรับใช้ในการสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ต้องสอบผ่านข้อเขียน

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

x,xxx ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

สมัครติว อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ติวกฎหมาย เพื่อสอบนิติกร สังกัดหน่วยงานของรัฐ

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ต้องสอบผ่านข้อเขียน

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

x,xxx ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

สมัครติว อ่านรายละเอียด

เหมาะสำหรับ

ติวสอบ ตั๋วทนายความ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

วิธีการติว

ติวออนไลน์ กลุ่มส่วนตัว

ต้องสอบผ่านข้อเขียน

มีเอกสารประกอบ

ค่าติว

x,xxx ฿


คุ้มค่าดีที่สุด

สมัครติว อ่านรายละเอียด