ที่ปรึกษากฎหมาย

คดีปกครอง

ต้องการหาที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความคดีปกครอง จะเลือกบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย หรือสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ที่ไหนดี

นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ขอรับคำปรึกษา

CONSULT by SUN

การฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีปกครอง แม้สามารถดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องมีที่ปรึกษากฎหมาย หรือทนายความ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นใช้สิทธิทางศาล ก็ต้องรู้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข มิฉะนั้นแล้วอาจจะเสียสิทธิไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ผมชื่อ “ซันชาย”

ผมไม่ใช่ทนายความ แต่ผมเคยมีประสบการณ์ทำงานราชการและศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง รวมทั้งคดีปกครอง มาโดยตรง รวมแล้วเกือบ 20 ปี

More about Us

รู้หรือไม่ เราขอคำปรึกษาคดีปกครอง ฟรี

ต้องบอกกันอย่างตรงไปตรงมา ท่านสามารถไปขอรับคำปรึกษาคดีปกครอง ณ ศาลปกครอง ใกล้บ้านท่านได้เอง หรือปรึกษาคดีปกครองออนไลน์(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

WHY US

ทำไมต้องปรึกษาผมด้วยละ

ให้คำปรึกษาก่อนฟ้อง

คดีปกครอง

เมื่อมีข้อพิพาททางปกครองเกิดขึ้น มีคำถามที่เกิดขึ้นกับคุณ

 • เอาไงดี จะปรึกษาใครดี
 • จะต่อสู้ดีไหม
 • ฟ้องศาลปกครองได้ไหม
 • ก่อนฟ้องทำยังไงบ้าง

ให้คำปรึกษาการเขียนคำฟ้อง คำคู่ความ คดีปกครอง

อยากให้เราช่วยแนะนำการเขียนแบบเข้าใจง่าย ได้ประเด็นครบ”

 • คำฟ้อง
 • คำให้การ
 • คำคัดค้านคำให้การ
 • คำให้การเพิ่มเติม
 • คำอุทธรณ์คำสั่ง
 • คำอุทธรณ์คำพิพากษา
 • คำแก้อุทธรณ์
 • คำร้อง คำขออื่นๆ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ

13 Checklist ปรึกษาคดีปกครอง

 1. ลักษณะคดีปกครอง 5 ประเภท หรือไม่ (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง)
 2. เป็นคดีที่ห้ามฟ้องหรือไม่ (มาตรา 9 วรรคสอง)
 3. ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดี หรือไม่
 4. ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนก่อนฟ้องหรือไม่
 5. ผู้ฟ้องคดีมีความสามารถในการฟ้องคดีหรือไม่
 6. คำขอ ศาลออกคำบังคับให้ได้หรือไม่
 7. รูปแบบคำฟ้อง
 8. ระยะเวลาการฟ้อง
 9. ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่
 10. ยื่นฟ้องถูกวิธีหรือไม่
 11. ฟ้องศาลปกครองใด
 12. ฟ้องซ้อน ฟ้องซ้ำ ดำเนินซ้ำ หรือไม่
 13. ฟ้องเอง หรือ มอบอำนาจ

ได้รับคำปรึกษา

 • ช่วยแนะนำก่อนฟ้องคดี
 • ช่วยแนะนำการยื่นฟ้องคดี
 • ช่วยแนะนำการต่อสู้/ดำเนินคดีในชั้นศาล
 • ช่วยแนะนำการจัดเตรียมเอกสารพยานหลักฐาน
 • ช่วยแนะนำอื่นๆเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางคดีของท่าน

คำเตือน

 • การให้คำปรึกษาเป็นเพียงความเห็นทางวิชาการ เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านเอง
 • การให้คำปรึกษากฎหมาย คดีปกครองเป็นการวิเคราะห์ทิศทางคดีเบื้องต้นเท่านั้น คนที่จะตัดสินคดีของท่านคือศาล
 • การให้คำปรึกษาไม่การันตีผลของคดี
 • ที่ปรึกษากฎหมาย คดีปกครอง เข้ามาช่วยแนะนำเขียนคำคู่ความให้เท่านั้น
 • ที่ปรึกษากฎหมาย คดีปกครองไม่ใช่ทนายความ
 • เราไม่ได้รับมอบอำนาจดำเนินคดีแทน
 • ผู้ฟ้องคดีต้องฟ้องคดีเองหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นฟ้องคดีแทนได้

อยากให้เราเป็นที่ปรึกษากฎหมาย คดีปกครอง

สอบถามเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม